X

Моля изчакайте ...

Затвори

Начало

Рачков vs. Стоичков

Двубоите

Типстъри

Новини

Участници

Участници

Официални правила на играта

Официални правила на играта #WINmyBet Битки

 1. Правила за провеждане на играта #WINmyBet Битки
 2. Играта #WINmyBet Битки (Играта) се организира от името и за сметка на “Уин Бет Онлайн“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, блок 292.
 3. Изпълнител на играта е „Бригада енд Ко“ ООД, ЕИК: 206182202, , със седалище и адрес на управление: град София – 1124, район „Средец“, ул. „Ивац Войвода“ № 10.
 4. Настоящите Официални правила и условия („Правила/та и условия/та“) са задължителни и обвързващи за участниците в бонус играта.
 5. Периодът на играта e от 27 юли 2021 г. до 26 август 2021 г.
 6. На 4 и 18 октомври и на 8 и 22 ноември 2021 г., от 19:00 ч. на сайта winmybet.bg ще бъдат излъчвани “битките” между големите звезди Димитър Рачков и Христо Стоичков, имащи само развлекателен характер. В посочените двубои няма да бъде възможно онлайн гласуване с wincoins от страна на публиката. 
 7. Правилата за провеждане на Играта се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на официалния сайт на „играта #WINmyBet битки https://winmybet.bg
 1. Механизъм
 2. Право на участие в играта имат всички пълнолетни физически лица на територията на Република България.
 3. Участието в играта не е обвързано с никакви покупки на продукти и услуги.
 4. Не се допуска участие от фалшиви профили в социалните медии и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира участници.
 5. За да се включи в играта, участникът трябва да има успешна регистрация в сайта https://winmybet.winbet.bg/ и да изпълни правилно условията, описани в тези Правила.
 6. При успешна регистрация в сайта на Играта, участникът ще получи 20 (двадесет) „точки за гласуване“ (wincoins), с които ще може да се включи в Играта.
 7. Участниците в Играта могат да получат и допълнителни wincoins като, както следва:
  • При споделяне на сайта https://winmybet.winbet.bg/ в личния профил на участника във Фейсбук, участникът ще получи допълнително 50 (петдесет) wincoins.
  • Всеки регистриран участник, последвал Winbet в Instagram (https://www.instagram.com/winbet.online.casino/), получава 50 (петдесет) wincoins еднократно.
  • На всеки 24 часа в периода на играта, всеки регистриран участник на сайта ще получава допълнително 5 (пет) wincoins.
 8. Получаването на wincoins е напълно безплатно и не е обвързано с покупка на продукт или услуга.
 9. В рамките на играта ще се провеждат двубои (WINmyBET битки) между посочените на официалния сайт знаменитости, които ще бъдат излъчвани на сайта и ще се състоят по предварително уточнен график и правила. С точките Wincoins участниците в играта могат да подкрепят (гласуват за) знаменитостите в WINmyBET битките.
  • Преди всяка WINmyBET битка и по време на нейното излъчване, участниците в играта могат да подкрепят предпочитаната от тях знаменитост като въведат в съответното поле на сайта избрано от тях количество wincoins, с които подкрепят своя избраник, но не повече от наличните в техния профил wincoins точки.
  • В случай, че познаят победителя в съответния двубой, участниците в играта ще спечелят посочения от тях брой wincoins, умножен по предварително обявен на сайта коефициент. Коефициентът за победа на всеки от участниците е променливо число, което се определя от организаторите на играта. Колкото по-малък изглежда шансът на някоя от звездите да спечели двубоя, толкова по-висок е коефициентът при гласуване за неговата/нейната победа.
  • Датите на провеждане на двубоите, са както следва:
 • 05.08.2021 г.;
 • 12.08.2021 г.;
 • 19.08.2021 г.;
 • 26.08.2021 г.
 1. В рамките на Играта, участниците се състезават за следните награди:
  • В края на периода на играта, в зависимост от броя натрупани wincoins от всеки участник, ще бъде изготвена класация на участниците в Играта.
  • Десетимата участници, събрали най-много wincoins, ще получат следните предметни награди:
   • първо място – 1 бр. Offroad сгъваема електрическа тротинетка с два двигателя.
   • от 2-ро до 6-то място включително – 5 броя smart телефони;
  • След първите четири битки, 16-те участници, класирани на местата от 1 до 16 включително, ще спечелят възможност за лична среща (Meet & Greet) с Димитър Рачков и Христо Стоичков в град София на 17 или 18 август 2021 година.
  • В края на периода на Играта, сред всички регистрирани участници, на случаен принцип ще бъдат разпределени следните предметни награди:
   • 160 Тениски с лика и автографите на Димитър Рачков и Христо Стоичков;
   • 160 Кейсове за телефон с лика и автографа на Димитър Рачков и Христо Стоичков;
   • 160 Чаши с лика и автографа на Димитър Рачков и Христо Стоичков;
  • След края на всеки от осемте двубоя, сред участниците познали победителя, на случаен принцип ще бъде избран по 1 участник, който ще спечели:
   • smart часовник
 1. Изтеглянето на победителите за всички награди, разпределени на случаен принцип, ще се извършва чрез специализиран софтуер, в присъствието на нотариус, който ще състави нарочен протокол съдържащ резултатите от проведения жребий, гарантиращ публичност и прозрачност на процедурата.
 2. Печелившите участници ще бъдат обявени на интернет сайта на играта.
 3. Печелившите участници трябва да попълнят своите данни в специално създадена форма, която ще им бъде изпратена на лично съобщение след края на играта. Наградата се изпраща на посочените от печелившите адреси изцяло за сметка на Организатора.
 4. Участниците губят правото си да получат наградата, ако не попълнят формата с необходимата информация в рамките на 10 дни от датата на изпращане на личното съобщение към тях или сами не се свържат в рамките на 10 дни след обявяване на печелившите чрез имейл на следния адрес: digital@brgd.bg.
 5. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или замяна с друга предметна награда.
 • Лични данни
 1. Администратор на личните данни на участниците в играта е: “Бригада енд Ко” ООД, ЕИК: 20618220, със седалище и адрес на управление: град София – 1124, район „Средец“, ул. „Ивац Войвода“ № 10,
 • Информация за връзка: digital@brgd.bg
 • Адрес за кореспонденция: град София – 1124, район „Средец“, ул. „Ивац Войвода“ № 10
 • Лице за контакт във връзка с обработването на лични данни: Brigada&Co; e-mail адрес: digital@brgd.bg
 1. Личните данни на участниците в играта, които ще бъдат обработени за целите на Играта:
 • За участниците в играта:
  • потребителското име @username използвано от участниците
  • профилната снимка на участника;
  • коментар, снимка, видео, с които участникът участва в играта.
 • За спечелилите участници:
  • три имена;
  • телефонен номер, пълен адрес за доставка,
  • снимка;
  • други данни, предоставени от Вас чрез участие в играта.
 1. Правни основания за обработка на лични данни на участницте – чл. 6, т.1, б. а на Общия регламент за защита на данните.
 2. Личните данни на участниците ще бъдат предоставени на организатора на играта за целта на настоящата игра.
 3. Личните данни на участниците няма да се предоставят на трета страна от държава, извън Европейското икономическо пространство.
 4. Личните данни на участниците ще бъдат съхранявани за период от:
  • За участниците в играта: 3 месеца, след тегленето на печелившите
  • За спечелилите участници: 3 месеца след приключване на играта, освен за данни, които се изискват по Закона за счетоводството, за периода на съхранение на счетоводните документи.
 5. Участниците предоставят личните си данни доброволно, но ако не ги предоставят няма да имат възможност да получат награди от играта.
 6. Личните данни на участниците не са обект на автоматизиран процес на вземане на решения, включително профилиране.
 7. Участниците имат право да преглеждат съдържанието на личните си данни, да ги коригират, да ги изтриват, да ограничават обработката им, имат право да повдигат възражения и имат право да поискат прехвърляне на данни. Могат да подадат искане за изпълнение на горепосочените права на адреса за кореспонденция или на електронния адрес: digital@brgd.bg
 8. Участниците имат право да оттеглят своето съгласие по всяко време, без това да оказва влияние върху законосъобразността на обработката, която е осъществена на база съгласието преди оттеглянето му. Участниците могат да оттеглят съгласието си и да изпратите съответното изявление на адреса за кореспонденция или електронния адрес: digital@brgd.bg
 9. Участниците имат право да подадат жалба относно обработката на лични данни към Комисия за защита на личните данни на Р. България
 10. Включвайки се в настоящата игра, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни.
 1. Други общи условия при провеждане на игри

 

 1. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Правилата, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на официалният интернет сайт – https://winmybet.winbet.bg/. Участниците в играта следва сами да проверяват за промени в Правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за направените промени.
 2. Организаторът има неотменимото право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това в сайта, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства (като извънредна епидемична обстановка, поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища, екстремно високи температури, суша и др., блокади (на пътища, граници и др.), пожар, производствени аварии; войни, правителствени забрани, ембарго, стачки и др. – разпоредбата на чл. 306 ТЗ). В тези случаи не се дължи компенсация на участниците.
 3. Печелившият участник от играта дава изричното си съгласие за използване на неговите имена и изображения в качеството на победител от страна на Организатора и Изпълнителя.
 4. Организаторът на играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при неспазени срокове съобразно тези Правила или по други подобни поводи.
 5. Описаната по-горе игра по никакъв начин не е спонсорирана, администрирана или свързана с горепосочените социални платформи.
 6. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на Участника по време на участието му в настоящата игра.
 7. Организаторът не носи отговорност за забава, промени, смущения, отменяне, отклонения, заместване или невъзможност за употреба на наградата, поради официални празници или други обстоятелства, които възпрепятстват използването на наградата.
 8. Организаторът на играта си запазва правото да премахва всякакво съдържание, генерирано от Участниците и трети лица, което смята за неподходящо, неуместно и несъвместимо със съответната игра. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация, както и да дисквалифицира съответния автор на подобно съдържание. В тези случаи решението на Организаторa на играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане. Организаторът на играта не носи отговорност за смисъла, достоверността и сигурността на съдържанието, генерирано от Участници в играта и трети лица, както и за евентуално настъпили неблагоприятни последици за участници в игрите и трети лица във връзка с такова съдържание.
 9. Всяко използване на фалшива онлайн идентичност и/или създаване на фалшиви профили във Facebook, Instagram, Tik Tok или YouTube, при участие в инициативи се счита за нарушение на Правилата. Организаторът на играта си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление на Участници, които нарушават Правилата, по какъвто и да било начин. Дисквалифицираните Участници губят правото да получат награда от провежданите инициативи. В тези случаи решението на Организатора на играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.
 10. Участниците се съгласяват, че носят отговорност за всички материали и информация, подадени от тях към официалния интернет сайт, включително по отношение на тяхната законност, достоверност, автентичност и запазени права. Участниците нямат право да изпращат към интернет сайта (да качват), да разпространяват или да публикуват по друг начин посредством сайта никакви материали и информация, чието съдържание е клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети лица или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон.
 11. Организаторът си запазва правото да изтрива качена информация и материали, чието съдържание прецени, че няма отношение по темата и концепцията на играта, в т. ч. клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети лица или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон.
 12. С приемането на настоящите Правила участниците се съгласяват, че за ползването на техните лични данни, снимка и друга информация и материали, предоставена от тях във връзка или по повод на играта, Организаторът не предоставя и не дължи, нито участниците имат право да претендират каквато и да е компенсация или възнаграждение.
 13. С приемането на настоящите Правила участниците потвърждават и се съгласяват, че предоставените от тях снимки, данни или друга информация във връзка или по повод на играта, не са обект на интелектуална собственост или авторски права и други производни или свързани на тях права на трети лица, нито участниците ще претендират като титуляри на подобни права заплащането от Организатора на каквато и да е компенсация или възнаграждение в тази връзка.