X

Моля изчакайте ...

Затвори

Начало

Турнирът

Рачков vs. Стоичков

Двубоите

Новини

Типстъри

Участници

Wincoins

Как да участвам?

Награди

Политика за лични данни

Политика за защита на личните данни

Политиката за защита на личните данни отразява изискванията на Регламент 2016/679 ЕС относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни („Общ регламент относно защитата на данните” или GDPR), във връзка с обработването на личните данни и Закона за защита на личните данни.

Настоящата политика за защита на личните данни се отнася до обработването на лични данни на физически лица, които са извършили регистрация на уебсайта https://winmybet.winbet.bg („Сайта“) или са получили предметни награди от томболи на Сайта.

Информация за нас

Личните данни на лицата, извършили регистрация в Сайта се обработват от „Уин Бет Онлайн“ ЕООД, ЕИК: 203294705 (WINBET или „Ние/Нас“), със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Младост“, ж.к. „Младост-2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292.

 

Каква информация събираме и защо?

Възможно е да събираме лични данни за Вас, когато използвате Сайта и извършите регистрация. В повечето случаи изискваме личните Ви данни за целите на регистрация и използване на услугите на Сайта, да спазим законово задължение или да защитим наш законен интерес. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Ако не ни предоставите данни за идентификация, не бихме могли да извършим регистрация и да Ви предоставим съответната услуга. В зависимост от услугите, които ползвате, може да събираме и обработваме следната информация за Вас:

При регистрация в нашия уебсайт

 • две имена;
 • потребителско име и парола;
 • електронен адрес;
 • телефонен номер;
 • данни от социален профил, ако изберете да се регистрирате с него в Сайта.

 

При получаване на предметна награда

 • три имена, ЕГН, ЛНЧ или друг идентификационен номер, адрес за доставка и телефон, за да можем да доставим предметната награда и да изпълним наши законови задължения.

 

Целта при обработването на Вашите данни

В повечето случаи личните данни се изискват, за да предоставим нашите услуги или да спазим законово задължение.

Личните данни, които събираме, обработваме най-често за следните цели:

 • Да Ви регистрираме и да вземете участие в игрите на Сайта;
 • Ефективно да проведем и да администрираме игрите на Сайта;
 • Да комуникираме, вкл. да Ви уведомим, че сте спечелили награда;
 • Да Ви изпратим наградата;
 • Да изпълним свои нормативни задължения като заплащане на данък на наградите, съгласно ЗДДФЛ;
 • Да Ви изпращаме маркетинг съобщения;
 • Да отговаряме на Вашите запитвания, оплаквания и др.

 

На какво основание обработваме данните Ви?

Обработване на данните въз основа на Ваше съгласие

 • Когато извършвате регистрация в нашия Сайт за използване на услугите ни – с извършване на регистрация в Сайта и натискане на бутона „Регистрирай се“;
 • Когато обработваме данните Ви за целите на директен маркетинг за наши продукти и услуги, ще ни е необходимо Вашето изрично съгласие.

При предоставяне на предметни награди и осъществяване на дейността ни, ние изискваме и обработваме данни въз основа на редица нормативно установени задължения, като:

 • Закон за облагане доходите на физическите лица;
 • Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
 • задължения за предоставяне на информация на всички държавни комисии и регулаторни органи;
 • задължения за предоставяне на информация на съда и органи на реда.

 

С кого можем да споделяме Вашите данни?

Предоставянето на лични данни в някои случаи е задължително, за да спазим наши законови изисквания. В зависимост от използваните от Вас услуги в Сайта, в които взимате участие, бихме могли да предоставим Вашите данни на следните категории получатели:

 • Доставчици на системи/услуги за осигуряване на функциалността на Сайта, управление и поддръжка на дейността и качеството на услугите, вкл. такива, свързани с информационните технологии, с които имаме сключен договор (напр. доставчици на ИТ, доставчици на софтуерни продукти, доставчици на компютърна поддръжка и др.), в изпълнение на изискванията и задълженията за поддръжка на нормативно установените функционалности на системата, идентифициране на участниците, извършване на залози, определяне на резултати и изплащане на печалби;
 • Държавни органи/институции, лица с публични функции, регулатори и надзорни органи (в т.ч. НАП, ДАНС, органи на съда, прокуратурата и следствието, КЗП, КЗК, КЗЛД и др.), ако имаме достатъчно основания да смятаме, че достъпът, употребата, запазването или разкриването им е необходимо за: изпълнение на приложим закон или друг нормативен акт със задължителен характер; при отговор по отправено запитване от страна на надзорен орган, регулатор или друга държавна институция във връзка или по повод на изпълнение на законоустановените й функции или инициирана проверка, жалба, ревизия и др.; разкриване, предотвратяване или други действия във връзка с измама, пране на пари, финансиране на тероризъм, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.

WINBET използва трети страни за подпомагане на определени договорни дейности или при изпълнение на законово задължение. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да сме се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. Част от тези получатели на лични данни могат да бъдат:

 • Куриерски компании и пощенски оператори при предоставяне на предметни награди;
 • Външни консултанти и специалисти, колекторски компании и правни кантори, банки, лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни от WINBET, хостинг компании и др.

Сигурност

Ние прилагаме мерки за защита на личните данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Ние предприемаме и допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията.

От друга страна, Ние прилагаме технически мерки като криптиране, псевдонимизация и анонимизация на събраните лични данни, където това е възможно.

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

Личните Ви данни ще бъдат съхранявани съгласно законоустановените срокове. Ние не пазим Ваши данни безсрочно.

Личните Ви данни, събрани във връзка с Вашата регистрация на сайта, ще се обработват до момента на заявяването за закриване на профила Ви и изтичането на период от 6 месеца. В този период, Вие може да възстановите профила си по всяко време чрез повторно въвеждане на потребителско име и парола. След изтичането му, ние ще унищожим събраните Ваши лични данни, освен ако не е налице задължение, което да ни задължава да ги обработваме за по-дълъг период от време.

Може изрично да заявите, че желаете перманентно изтриване на профила без право на активация, в който случай данните Ви ще бъдат изтрити след упражняване на правото и верификация на самоличността Ви.

В случай на обработване на други данни, което се основава на дадено съгласие (напр. маркетинг), личните данни ще бъдат обработвани до оттегляне на съгласието.

Ние съхраняваме Вашите лични данни, свързани с предоставяне на предметни награди, за законоустановените срокове.

В много случаи ще се съобразим с давностните срокове съгласно приложимото законодателство, например, за завеждане на определени искове, което е в наш легитимен интерес.

Предаване на данни, извън рамките на ЕС/ЕИП

Данните Ви не се прехвърлят извън ЕС, като в случай, че такъв трансфер се окаже необходим, той ще бъде извършен в съответствие с разпоредбите на Регламент 2016/679.

Какви са Вашите права и как можете да ги упражнявате?

Вашите права

Вие разполагате с право на информация, достъп и получаване на копие на Вашите лични данни, които се обработват от Нас. Ако вярвате, че информация за Вас, с която Ние разполагаме, е неточна или непълна, можете да заявите редактиране на Вашите лични данни.

 

Право на коригиране или актуализиране на предоставените от Вас лични данни, както и оттегляне на съгласие можете да упражните и чрез достъп до потребителския си профил в Сайта.

 

Освен това, Вие имате право:

 • на възражение срещу обработването на Вашите лични данни;
 • да изискате заличаване/изтриване на Вашите лични данни, когато е отпаднало правното основание за обработването им;
 • да изискате ограничения върху обработването на Вашите лични данни; и/или
 • да оттеглите съгласието си, когато WINBET обработва личните Ви данни въз основа на съгласие (без такова оттегляне да засяга законността на обработване, извършено преди оттеглянето);
 • на жалба до надзорния орган – КЗЛД (София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2 или www.cpdp.bg).

 

WINBET ще изпълни искания, оттегляния или възражения, съгласно изискванията на приложимите правила за защита на лични данни, но тези правила не са абсолютни: те не винаги са приложими и е възможно да има изключения. В отговор на отправено искане е необходимо да потвърдите Вашата самоличност и/или да предоставите допълнителна информация, която да помогне за по-доброто разбиране на Вашето искане.

Когато сте упражнили повторно право на достъп до информация или копие на данните в машинно четлив формат, WINBET може да наложи разумна такса въз основа на административните разходи, необходими за предоставянето им.

Как да ги упражните?

Всяко едно от предвидените в закона права може да бъде упражнено чрез подаване на искане на упражняване на съответното право.

Искане за упражняване на правата на субектите на лични данни могат да бъдат подадени по следния начин:

 • По електронен път на следния имейл адрес: dpo@winbet-bg.com.
 • В централното управление на WINBET на адрес: гр. София, район „Младост“, ж.к. „Младост-2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292

Искането за упражняване на права на лични данни следва да съдържа следната информация:

 • Идентификация на лицето – имена и ЕГН;
 • Контакти за обратна връзка – адрес, телефон, електронна поща;
 • Искане – описание на искането.

WINBET предоставя информация относно действията, предприети във връзка с искане за упражняване на правата Ви, в срок от един месец от получаване на искането.

При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията от определено лице. WINBET информира лицето за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето. Информацията, предоставяна на субекта, и всяка комуникация и действия по упражняване правата на субекта на данни се предоставят безплатно (освен при злоупотреба с предоставените права).

Можем да поискаме предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността Ви, когато са налице съмнения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искането. WINBET не е длъжно да отговори на искане, в случай че не е в състояние да идентифицира субекта на данните.

Когато искането е подадено с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако не сте поискали нещо друго изрично.

Употреба на бисквитки

WINBET може да събира или обработва лични данни чрез функционалните бисквитки, като повече информация можете да намерите в Политиката за бисквитките на сайта на WINBET.

Длъжностно лице по защита на данните

Длъжностното лице по защита на личните данни на WINBET e адв. Десислава Димитрова, ел. адрес: dpo@winbet-bg.com.

Актуализиране на политиката защита на личните данни

Настоящата политика може да подлежи на изменение от страна на WINBET, като последно е актуализирана на 26.07.2021г. Всякакви бъдещи промени или допълнения на настоящата политика ще бъдат отбелязани надлежно.